Partners

Image
Coöperatie Pathmakers cv

In deze coöperatie leren we van elkaar.
Pathmakers heeft nauwe banden met deze sociale ondernemingen, ontwerpteams, financiers en aannemers, met een hart voor mensen:

Financiers

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

AVSB
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

PMV

PMV
Participatiemaatschappij Vlaanderen nv

Subsidies

VIPA

VIPA
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Agion

Agion
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs