Vacatures

 

Freelance (Senior) Projectleider/ Trajectbegeleider maatschappelijk vastgoed Gent

 

Pathmakers begeleidt, bouwt en beheert duurzame vastgoedprojecten voor en met social profit organisaties. De vennootschap mag roerende-, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.  

 

Word jij enthousiast van maatschappelijk vastgoed? Pathmakers cvba is op zoek naar freelance project- en of trajectbegeleiders maatschappelijk vastgoed.  

Je wordt ingezet als projectleider waarbij je ondersteuning biedt bij de realisatie van bouwprojecten in het kader van maatschappelijk vastgoedoplossingen. Je neemt hierbij de projectleiding op jou, hetzij als bouwheer hetzij als projectmanager van de opdrachtgever (non-profit partnerorganisaties die aandeelhouder zijn van Pathmakers CVBA). 

Op vraag word je ingezet als “trajectbegeleider”. In deze rol sta je naast de opdrachtgever (uit de non-profit) en stel je expertise ter beschikking om hem op maat te ondersteunen, door middel van huisvesting- en vastgoedadvies, advisering bij haalbaarheid van projecten, ondersteuning bij vastgoedcontractering en/of deeltrajectbegeleiding 

 

Taken projectleider maatschappelijk vastgoed

De projectleider zal de opdrachtgever maximaal begeleiden in het bouwproject dat aan Pathmakers is toegewezen in samenspraak met de klant en binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten (afhankelijk van de noodzakelijkheid): 

 • de procedure voor de aanstelling van bekwame ontwerpers (architectuur, technieken, stabiliteit, omgevingsaanleg, interieur, veiligheidscoördinatie, andere...) opstarten en afronden om een geschikt bouwteam samen te stellen; 
 • de 'aanbesteding' voor aannemers, leveranciers organiseren en coördineren met als doel de opdracht uit te voeren; 
 • het project verder leiden/coördineren na de samenstelling van het bouwteam om, binnen het budgettaire, wettelijke kader, tot een correcte invulling van het bouwprogramma te komen; 
 • resulterend in een goedgekeurd ontwerp, een stedenbouwkundige aanvraag, respectievelijk vergunning, en een aanbestedingsdossier met gedetailleerde raming; 
 • conform het aanbestedingsdossier en binnen een afgesproken termijn en budget een gebouw realiseren; 
 • toezien op de kwaliteit, budget en planning tot en met de definitieve oplevering en de beschikbaarstelling van het gebouw, rekening houdend met de wensen van de klant; 
 • waken over de goede duurzame relatie met de Opdrachtgevers; 
 • nazorg bieden na de definitieve oplevering om de klant bij eventuele problemen te ondersteunen. 

 

Taken trajectbegeleider maatschappelijk vastgoed

Afhankelijk van je ervaring en affiniteit (architecturaal bouwtechnisch en/of vastgoedmatig en/of procesmatige skills) neem je (bepaalde afgelijnde delen van) een gecontracteerd samenwerkingsvoorstel met de opdrachtgever voor jouw rekening. 
 
Dit kan onder meer omvatten: 

 • het maken van afspraken en het onderhouden van de communicatie met de opdrachtgevers;  
 • het organiseren en leiden van overleg met kleine en grote groepen; 
 • het verzamelen en analyseren van (bouwtechnische, eigendoms-, financiële, subsidie-technische, juridisch-stedenbouwkundige e.a.) gegevens; 
 • het uitwerken van (middel)langetermijnvisies/haalbaarheidsstudies van gebouwen en/of sites; 
 • en/of het meer gedetailleerd uitwerken van scenario’s waarbij een bepaald gebouw en/of site verlaten wordt voor een ander gebouw en/of site; 
 • het verwerken van de gegevens volgens de richtlijnen van Pathmakers; 
 • redactie van verslagen en rapporten. 

 

Profiel

 • Je herkent je in het maatschappelijk engagement dat Pathmakers drijft. 
 • Je hebt een masterdiploma ir. en/of architect op zak en kan terugvallen op een beroepservaring van minstens 5 à 10 jaar in het opvolgen van projecten en technische installaties zowel wat studie als uitvoering betreft.   
 • Je bent redactievaardig en zowel intern als extern communicatief, met een correct (schriftelijk en mondeling) taalgebruik. 
 • Je bent dynamisch, luistervaardig, risicobewust en je bent diplomatisch en discreet. 
 • Je kan zelfstandig en planmatig werken en stelt je flexibel op inzake taakuitoefening en werkomstandigheden. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid om je op zelfstandige manier te verplaatsen (eigen wagen of andere vervoersmiddelen). 
 • Je bent aangesloten bij een beroepsverzekeraar. 
 • Vertrouwd zijn met of bereid zijn om interne opleiding te volgen over VIPA- en AGIOn-subsidiëring is een pluspunt, evenals ervaring met financieel en juridisch project- en procesmanagement binnen de non-profitsector en ervaring met langetermijnplanning vastgoed- en/of sitebeheer. 

 

Aanbod 

Je wordt opgenomen in een wervingsreserve van freelance projectleiders en/of trajectbegeleiders maatschappelijk vastgoed. Tewerkstelling en betaling gebeurt per opdracht op basis van freelance overeenkomsten, volgens door Pathmakers vastgelegde tarieven. 

 

Interesse?

Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief via het contactformulier op deze website.
Wij nemen zo snel mogelijk contact op.