Vastgoedrealisatie

Vastgoedrealisatie is de kernactiviteit van Pathmakers. Het volledige pakket is een DBFm-project.
Hierin komen onze vier pijlers samen:

Image
Vastgoedrealisatie
  • Design: ontwerp van infrastructuur
  • Build: bouwen van infrastructuur
  • Finance: financiering van infrastructuur
  • maintain: monitoring van infrastructuur

Jullie kunnen gebruik maken van dit volledige pakket. Evengoed kunnen we meedenken over een Design & Build (DB) of een Design, Build & Finance (DBF).
Verschillende combinaties zijn bespreekbaar.

Image
Design

'D' - Design (ontwerp) van infrastructuur
 

Pathmakers heeft raamcontracten met meerdere Ontwerpteams waarin minimaal een Architect, Ingenieur Technieken, Ingenieur Stabiliteit en Veiligheidscoördinator vertegenwoordigd zijn, afgesloten conform de wetgeving overheidsopdrachten.

Selectie

Eenmaal we samen een mature Projectdefinitie gemaakt hebben selecteren wij voor jullie het geschikte Ontwerpteam. We houden daarbij rekening met de planning, de prijs, de kwaliteit van een eerste massastudie, de duurzaamheid van materialen, ruimtegebruik in de tijd en de sociale interacties

Opvolging

Van zodra er een Ontwerpteam geselecteerd is begeleiden we het ontwerpproces. Kwaliteitsbewaking, budgetbewaking en bewaken van de planning staan hierin centraal.

Image
build

'B' - Build: bouwen van infrastructuur

Wij selecteren samen met het Ontwerpteam een geschikte aannemer.
Wij krijgen een Recht Van Opstal op jullie grond, gedurende 18 jaar (onderwijs) of 30 jaar (welzijnszorg).

Selectie

Via Pathmakers kunnen jullie gebruik maken van ons schaalvoordeel.
Projecten met een gelijklopende planning kunnen samen aanbesteed worden, waardoor gunstigere offertes van aannemers bedongen kunnen worden.

Opvolging

Wij volgen het bouwproces op, zodat jullie kunnen focussen op jullie kerntaken.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en openstaande vragen.
Dankzij onze expertise detecteren we mogelijke risico's vroeg in het proces.

Ter beschikkingstelling

Na de oplevering nemen jullie intrek in de nieuwe infrastructuur.
Steunend op subsidies zoals bijvoorbeeld de 'Huursubsidie' van Agion (onderwijs) of het 'Infrastructuurforfait' van VIPA (welzijnsorganisaties) ontvangt Pathmakers een periodieke gebruikerstoelage van jullie.
Hierdoor moeten jullie de bouwkost niet in één keer ophoesten.

Wanneer ons Recht van Opstal vervalt worden jullie opnieuw volledige eigenaar van de grond èn van de infrastructuur.

Image
Finance

'F' - Finance: financiering van infrastructuur

We zijn een coöperatie, dus investeren alle partners, ook jullie, als vennoot in de realisatie van Pathmakers-projecten.

Bovendien is Pathmakers voortdurend op zoek naar de optimale financieringsmix.
Dankzij de continuïteit van lopende bouwprojecten kunnen wij voor jullie de beste voorwaarden bij de banken en investeerders krijgen.

We kunnen jullie ook bij de aanvraag van subsidies begeleiden:

  • Onderwijs: Agion-subsidies: huursubsidie 
  • Welzijn: VIPA-subsidies: klassieke procedure of infrastructuurforfait
Image
maintenance

'm' - Maintain: monitoring van infrastructuur

Een kwalitatief gebouw opleveren is een tussenstap, niet het finale doel.

Pathmakers kan de staat van jullie gerealiseerde infrastructuur proactief monitoren, zodat jullie ook tijdens de gebruiksperiode gerust kunnen zijn. Daarvoor selecteren we voor jullie de beste firma’s die elke 3 jaar een conditiestaatmeting zullen uitvoeren.

Image
Coöperatie Pathmakers cv

SAMEN OP PAD

Op deze website lichtten we enkele van onze diensten toe.

Komt jullie vraag niet 1-op-1 overeen met wat we beschrijven? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We bekijken graag samen wat we voor jullie kunnen betekenen.

 

Gaan jullie samen met ons op pad? Fijn! Weet dat we niet enkel samen het pad bewandelen. We máken het ook samen.
Jullie krijgen een stoel aan onze tafel, waardoor jullie
 mee inspraak hebben in de richting die Pathmakers uitgaat.
Zo houden we de vinger aan de pols bij de veranderingen in de onderwijs- en welzijnssector kunnen we blijvend gericht innoveren en bouwen we zo samen aan een zorgzame wereld!

Image
Humival vzw - M4-architecten samen met SDKe