Vastgoedbegeleiding

Met de info uit de verkenningsfase kunnen we jullie gericht een begeleidingstraject aanbieden.
Dit kan zowel een eenmalige opdracht zijn als een opdracht ter voorbereiding van Vastgoedrealisatie samen met Pathmakers.

Image
Vastgoedbegeleiding

In hoofdlijnen onderscheiden we volgende 4 diensten:

 1. Huisvestings- & vastgoedadvies
 2. Haalbaarheidsstudie
 3. Vastgoedcontractering
 4. Deeltrajectbegeleiding
Image
Vastgoedbegeleiding kijkwijzer
Image
1. HuisvestingsADVIES


1. Huisvestings- & vastgoedadvies

 • Merken jullie dat jullie huisvesting niet meer past?
 • Hebben jullie plannen voor verhuizing, reorganisatie, verbouwing of vervangingsnieuwbouw?
 • Willen jullie inzicht in kansen en risico’s?

Wij onderzoeken hoe infrastructuur jullie dagelijkse werking kan ondersteunen.

Wij bieden jullie de opmaak van infrastructurele en financiële masterplannen aan.

Image
2. HaalbaarheidsSTUDIE


2. Haalbaarheidsstudie

 • Willen jullie inzicht in de optimalisatiemogelijkheden van jullie bestaand patrimonium voordat jullie (ver)bouwen?
 • Willen jullie meer zekerheden over vergunningen of subsidies voordat jullie contracteren met derden?
 • Willen jullie dat wij de financiering van bouwprojecten onderhandelen met investeerders?

Aan de hand van een quickscan schatten wij de toekomstwaarde van een gebouw in, door een Stedenbouwkundig Attest aan te vragen wordt de vergunbaarheid bij de gemeente afgetoetst, via een voorlopig akkoord ‘infrastructuurforfait’ krijg je garanties van VIPA dat jouw project na oplevering subsidieerbaar zal zijn, …

Image
VastgoedCONTRACTERING


3. Vastgoedcontractering

 • Willen jullie dat wij de nodige aanbestedingen (conform aan de wetgeving terzake) in de markt zetten?
 • Hebben jullie al een duidelijke projectdefinitie, waarmee studieteams aan de slag kunnen gaan?

We ondersteuning bij de opmaak van sluitende contracten met derden, zoals financiers, architecten, aannemers en onderhoudsfirma’s.

We maken een projectdefinitie op maat, met beschrijving van jullie organisatie, de visie op jullie werking en infrastructuur, een organigram / relatieschema, een ruimtetabel, een beschrijving van het programma per ruimte, kwaliteitseisen en een eerste planning.

Image
DeeltrajectBEGELEIDING


4. Deeltrajectbegeleiding

 • Willen jullie ondersteuning in de rol van bouwheer bij (een bepaalde fase van) lopende infrastructuurprojecten?
 • Willen jullie infrastructuur door ons laten monitoren voor het onderhoud?

Wij kunnen ondersteuning bieden bij één of meerder fases van jullie bouwproject, zoals het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en/of de monitoring (maintain) van het onderhoud. Meer uitleg bij elk van deze fases vinden jullie onder Vastgoedrealisatie.

Onze school kreeg de kans om een naburig pand te kopen. Met het advies van Pathmakers zijn we gaan nadenken over welke infrastructuur we binnen 10 jaar willen hebben. We maken nu een masterplan, waarbij Pathmakers ons adviseert en begeleidt in de te nemen stappen.

Vlaamse Onafhankelijke Methodescholen - De Buurt
Image
Coöperatie Pathmakers cv

SAMEN OP PAD

Op deze website lichtten we enkele van onze diensten toe.

Komt jullie vraag niet 1-op-1 overeen met wat we beschrijven? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. We bekijken graag samen wat we voor jullie kunnen betekenen.

 

Gaan jullie samen met ons op pad? Fijn! Weet dat we niet enkel samen het pad bewandelen. We máken het ook samen.
Jullie krijgen een stoel aan onze tafel, waardoor jullie mee inspraak hebben in de richting die Pathmakers uitgaat.
Zo houden we de vinger aan de pols bij de veranderingen in de onderwijs- en welzijnssector kunnen we blijvend gericht innoveren en bouwen we zo samen aan een zorgzame wereld!